O Fundacji AD INFINITUM

Fundacja Ad Infinitum powstała w 2017 roku. Jej głównym celem działania jest wspieranie i inspirowanie działań zmierzających do rozwoju regionalnego.

Dodatkowo podejmuje się wspierania i inspirowania działań zmierzających do rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości oraz zasobów ludzkich; poszerzania i propagowania wiedzy w zakresie ekologii i ochrony środowiska; przełamywania barier i uświadamiania w zakresie pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych i upośledzonych; promowania i ochrony dziedzictwa narodowego w tym rozwój kultury i sztuki, rozwoju wychowania i edukacji.

Jako cele uboczne wskazuje się

  • Wspieranie i inspirowanie działań zmierzających do rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości oraz zasobów ludzkich;
  • Poszerzanie i propagowanie wiedzy w zakresie ekologii i ochrony środowiska
  • Przełamywanie barier i uświadamianie w zakresie pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych i upośledzonych
  • Promowanie i ochrona dziedzictwa narodowego w tym rozwój kultury i sztuki, rozwoju wychowania i edukacji.

Projekty

Dotychczas zrealizowano m.in. następujące projekty:

1

Projekt Making Cross Cultural Friends

był skierowany do uczestników ze wszystkich krajów partnerskich, którzy znajdowali się w gorszym położeniu, a zamiarem projektu było umożliwienie uczestnikom przyłączenia się do europejskiego projektu skoncentrowanego na zwiększaniu kulturowej świadomości i pomocy w zmniejszaniu barier wynikających z braku zrozumienia.

2

Projekt „Język angielski-klucz do poznawania świata”

Projekt „Intercultural Competence of Parents in Cross-Culture Families” Projekt dotyczył szeroko pojętej międzykulturowości. Kompetencje międzykulturowe są jednym z najważniejszych warunków dla pomyślnej integracji ludzi z różnych środowisk kulturowych do jednolitego europejskiego rynku pracy. Celem było zbadanie najlepszych sposobów wspomagania rodziców w rozwoju ich kompetencji międzykulturowych, w celu zwiększenia poparcia swoich dzieci, którzy opuścili swoje kraje aby pracować lub studiować za granicą.

3

Warsztaty pn. „Web 5.0+”,

których celem było rozwijanie umiejętności interpersonalnych poprzez działające w Internecie sieci społecznościowe. Warsztaty były skierowane do grupy osób dorosłych określanych jako 50+.

Przydatne informacje, projekty porady, linki

Celem projektu zaplanowanym do 31/12/2018 r. jest wzrost zdolności do zatrudnienia mieszkańców woj. śląskiego wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym przez objęcie ich kompleksowym programem integracji społecznej i zawodowej. http://jmm.net.pl/wz/

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - rpo.slaskie.pl

Aktualności / Informacje

Instalację systemu fotowoltaicznego w Dąbrowie Górniczej 6

Realizacja celów statutowych Fundacji w zakresie ochrony środowiska naturalnego poprzez instalację systemu fotowoltaicznego w Dąbrowie Górniczej 6
LINK

Ankieta dot. OZE Dąbrowa Górnicza 1

Kwestionariusz pozwoli na przeprowadzenie konsultacji społecznych odnośnie planowanego do realizacji projektu związanego z inwestycją w odnawialne źródła energii.
LINK

Zapytanie ofertowe dot. OZE Dąbrowa Górnicza 1

W związku z realizacją projektu „Realizacja celów statutowych Fundacji w zakresie ochrony środowiska naturalnego poprzez instalację systemu fotowoltaicznego w Dąbrowie Górniczej” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i montaż zestawu systemu fotowoltaicznego. Link

Raport
Dąbrowa Górnicza 1

Raport – aktywne włączenie partnerów i społeczności lokalnych w planowanie inwestycji „Realizacja celów statutowych Fundacji w zakresie ochrony środowiska naturalnego poprzez instalację systemu fotowoltaicznego w Dąbrowie Górniczej”
Link

Anulowanie zapytania Dąbrowa Górnicza 1

Informacja dotycząca zapytania ofertowego z dnia 02.03.2016 r. Link

Ankieta dot. OZE Dąbrowa Górnicza, Bielsko-Biała, Żarki

Kwestionariusza - Pozwoli na przeprowadzenie konsultacji społecznych odnośnie planowanego do realizacji projektu związanego z inwestycją w odnawialne źródła energii. LINK

Raport Dąbrowa Górnicza 2

Raport – aktywne włączenie partnerów i społeczności lokalnych w planowanie inwestycji „Realizacja celów statutowych Fundacji w zakresie ochrony środowiska naturalnego poprzez instalację systemu fotowoltaicznego w Dąbrowie Górniczej” Link

Raport Bielsko-Biała 1

Raport – aktywne włączenie partnerów i społeczności lokalnych w planowanie inwestycji „Realizacja celów statutowych Fundacji w zakresie ochrony środowiska naturalnego poprzez instalację systemu fotowoltaicznego w Bielsku Białej” Link

Zapytanie ofertowe dot. OZE Bielsko-Biała 1

[8. Ad Infinitum zapytanie ofertowe 290 Nowy BB.pdf] Link

Zapytanie ofertowe dot. OZE Dąbrowa Górnicza 2

[9. Ad Infinitum zapytanie ofertowe 290 Nowy DG.pdf] Link

Zapytanie ofertowe dot. OZE Dąbrowa Górnicza 3

[10. Ad Infinitum zapytanie ofertowe 290.pdf] Link

Zapytanie ofertowe dot. OZE Dąbrowa Górnicza 4

[11. Ad Infinitum zapytanie ofertowe 300.pdf] Link

Zapytanie ofertowe dot. OZE Dąbrowa Górnicza 5

[12. Ad Infinitum zapytanie ofertowe 290 170715.pdf] Link

Zapytanie ofertowe dot. OZE Dąbrowa Górnicza 6

[13. Ad Infinitum zapytanie ofertowe 300 170715.pdf] Link

Zapytanie ofertowe dot. OZE Żarki 1

Link

Raport Żarki 1

Link

Zapytanie ofertowe dot. usługi szkoleniowej Trener 1

Link

Załącznik 1 [docx]
Załącznik 2 [docx]
Załącznik 3 [pdf]
Załącznik 4 [docx]

Wynik postępowania dot. OZE Dąbrowa Górnicza 3.

Załącznik [PDF]

Wynik postepowania dot. świadczenia usług szkoleniowych..

Link

Zapytanie ofertowe dot. usługi - Warsztaty 1

Link

Załącznik 1 [docx]
Załącznik 2 [docx]
Załącznik 3 [pdf]